Kekki Consulting AB © 2020 • Updated 2020-07-06

Kekki Consulting AB

Veikko Kekki

Kekki Consulting AB

Utbildningar, övningar, utredningar, risk-, kontinuitets- och krishantering.

 ”Kekki Consulting bedriver konsultverksamhet,

  utbildningar och övningar, risk-, kontinuitets- och

  krishantering, utredningar och motsvarande inom

  managementområdet både inom offentlig och privat   

  sektor, nationellt och internationellt." 

Sedan 2010 har jag varit verksam med olika uppdrag inom både offentlig förvaltning och privat sektor.

Under fyra år bl.a. inom energisektorn.

 

Jag har under många år arbetat med bolag inom privata näringslivet med uppdrag inom t ex sektorerna elektroniska kommunikationer, transporter, elförsörjning med mera, liksom med uppdrag hos kommuner, länsstyrelser, statlig myndigheter m fl.  

Veikko Kekki


-är en person med 40 års yrkeserfarenhet, varav mer än 30 år

inom krishantering


- har stor vana att leda och delta i både mindre och mycket omfattande 

  utredningar och projekt


- har gedigen och lång erfarenhet av att leda, utbilda och arbeta med människor


- har gedigen kunskap och erfarenhet inom ämnesområdet krishantering,

  både praktisk och teoretiskt


- har gedigen kunskap om och erfarenhet av att utbilda och öva, såväl 

  teoretiskt som praktiskt


- har gedigen kunskap och erfarenhet av utvärdera, både individer och

  organisationer


- har gedigen kunskap om det svenska krishanteringssystemet


- har erfarenhet och kunskap av internationella hjälpinsatser 


- behärskar svenska, finska och engelska.Min yrkesverksamhet har en lång tid varit inriktad

på utbildning, övning och krishantering i olika former. 

Sedan hösten 2010 bedriver jag konsultverksamhet

i det egna bolaget

Kekki Consulting.

Läs mer om bakgrund, erfarenhet, uppdrag mm.

Intresserad?

Hör av Dig!

076 315 6007