Kekki Consulting AB © 2020 • Updated 2020-07-06

Kekki Consulting AB

Veikko Kekki

Min yrkesverksamhet har en lång tid varit inriktad

på utbildning, övning och krishantering i olika former.

Sedan hösten 2010 bedriver jag konsultverksamhet i

det egna bolaget

Kekki Consulting.

Krishantering

- Totalförsvarsövning 2020 (FM och MSB)

- Övning Valborg 2019 (Polisregion Bergslagen, Lst S, T och W)

- Övning Trident Juncture 2019 (FM, NATO)

- Övning SAMÖ 2018 (MSB)

- Övning Aurora 2017 (FM)

- Övning Elstorm 2018 (Lsty W, S och Innlandets Fylke)

- Övning RIS 2017 (Lst Värmland)

- Övning TELÖ 13 (PTS)

- Övning NISÖ 2012 (MSB)

- Övning SAMÖ KKÖ 2011 (MSB)

- Övning EE2010 (Energimyndigheten)

- Krisövningar med kommuner, landsting och med många

  olika privata bolag och branscher

- Krisledning – Operativt agerande steg 1-3

- Krisberedskap i företag och organisationer

- Krisledningsorganisation

- Informationshantering vid kriser

- Övningsmetodik vid krisledning

- Emergo-train undervisningssystem

  (för katastrofledning inom sjukvården)

Internationellt                            

- EU Operational Management Course (EU, SRV, DEMA)

- UN OCHA Civil Military Coordination Course (UN)

- Internationell utbildning för administrativ personal

- Utbildning för internationella insatser, insatsstyrka och chefsutbildning

- Allmän kurs inför arbete i katastrof- och konfliktsituationer (SIDA)

- Erfarenhet från internationella humanitära insatser 

Räddningstjänst / motsvarande

- Regional samverkanskurs 2016 - kursledare (Värmland) 

- Högre Räddningstjänst Kurs, bl.a. kursansvarig

- Högre Civilförsvars Kurs,

- Handledare Räddningstjänst Under Höjd Beredskap

- Handledare alarmering

- Samvirke på skadested (DSB, Norge)

Militärt/ Civil-militärt

- Officersutbildning 1980 – 89, avslutad med Krigshögskolans högre kurs

- Grund- och fortsättningskurs totalförsvar, (FHS IHT)

- PFF-övningen VIKING 2003

- PFF-övningarna Nordic Peace 2000, 2001, 2002, 2003

- Säkerhetspolitik och Totalförsvar, grundkurs

- Humanitär Folkrätt, grund- och påbyggnadskurs

Kekki Consulting AB - erfarenhet (utdrag)

Övrigt


- Utbildningsmetodik

- PPS - Praktisk Projektstyrning

- Utveckling av grupp och ledare (UGL)  

- Ledarskap, Pedagogik, Psykologi, Sociologi, Socialpsykologi

- Fysiologi och träningslära